Saturday the 20th - wpinfo.com.pl - Hostgator Coupon

                        Punkt Pomocy Prawnej

                     W Bibliotece Publicznej

             czynny w każdy wtorek miesiąca

                         od godziny 15.30                   

                           Krzysztof Mania - adwokat 

                           Katarzyna Rabiega-Łakoma - radca prawny