Ze względu na postępujący wzrost zakażeń COVID - 19

i nowe restrykcje z tym związane

wyjazdy do kina zostają odwołane.