Akademia Maluszków stała się regularnym cyklem zajęć przeznaczonym dla dzieci od 2 roku życia, które nie uczęszczają do przedszkola. Zajęcia odbywają się w budynku Biblioteki Gminnej w Granowie. Cykl ten realizowany jest od marca 2010 r. do czerwca 2011 r. i od 2013r. do chwili obecnej. W 2012 r. była przerwa w prowadzeniu zajęć z powodu remontu budynku biblioteki. Początkowo zajęcia prowadziła Monika Figlarz. Obecnie prowadzi je Małgorzata Przywecka. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, a dzieci biorą w nich udział pod opieką rodziców.

Program zajęć oparty jest na podstawie programowej przedszkola i został dostosowany do zmieniającego się rytmu pór roku i kalendarza Świąt. W ramach zajęć organizowane są różne imprezy tj. spotkanie z Mikołajem , Dzień Dziecka i Zajączek, a cały cykl kończy się zawsze uroczystością rozdania dyplomów i drobnych upominków oraz wspólną zabawą podczas konkursów. W Akademii Maluszków dzieci mają możliwość uczestniczyć we wspólnych zabawach, a także uczyć się samodzielności i otwartości. Zajęcia obejmują naukę wierszyków i tekstów piosenek. Prowadzone są zajęcia dydaktyczne, muzyczne, plastyczne i ruchowe.

Projekt Akademii Maluszków spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem ze strony rodziców. Dzieci uczęszczające na zajęcia w sposób łagodny przekroczyły próg przedszkola i znacznie szybciej się aklimatyzują w nowej rzeczywistości.