Podsumowując czytelnictwo w 2020 roku gratulujemy czytelniczkom rekordzistkom,

które wypożyczyły najwięcej książek.

W oddziale dla dorosłych:

1. Marianna Dominiak

2. Łucja Chatkiewicz

3. Zdzisława Sobczyk

W oddziale dla dzieci:

1. Maja Weronika Gadomska

2. Agata Rosół

3. Zofia Forysiak