28 czerwca 2022 roku we wtorek odbyło się przedwakacyjne spotkanie

Dyskusyjnego Klubu Książki. Omawialiśmy książkę Judi Ann Bickley

"Milion cudownych listów", to zbiór korespondencji wymienianej pomiędzy

autorką a wieloma nieznanymi osobami. Listy potwierdzają fakt, że wszyscy

doświadczają podobnych problemów, że pragną zrozumienia i życzliwości,

szukają potwierdzenia, że "wszystko będzie dobrze". Książka Jodi Ann Bickley

jest opowieścią pełną pokory wobec życia, które zawsze nas zaskakuje.