Styczniowe   spotkanie    klubu

Styczniowe spotkanie klubu

"Ukrainka" - Barbary Kosmowskiej

Miłość i marzenia o lepszym życiu, zazdrość i pogarda - to temat powieści Ukrainka.

Czy świat marzeń należy głownie do młodych ludzi, którzy mają więcej czasu na ich spełnienie?

 Czy osoby w starszym wieku, mające już za sobą pracę zawodową, również marzą?

 Marzenia są motorem do działania, mobilizują, wytyczają cele w życiu i nadają mu sens.

Marzenia pomagają  również pozytywniej patrzeć na nasze otoczenie i życie.

 Książka mówi dużo o życiu, emigracji zarobkowej w Polsce.