Zapraszamy na spotkanie organizacyjne Akademii Maluszka

w poniedziałek 20 września 2021roku o godz. 16.00

Akademia Maluszków stała się regularnym cyklem zajęć przeznaczonym dla dzieci od 2 roku życia, które nie uczęszczają do przedszkola. Zajęcia odbywają się w budynku Biblioteki Gminnej w Granowie. Cykl ten realizowany jest od marca 2010 r. do czerwca 2011 r. i od 2013r. do chwili obecnej. W 2012 r. była przerwa w prowadzeniu zajęć z powodu remontu budynku biblioteki. Początkowo zajęcia prowadziła Monika Figlarz. Obecnie prowadzi je Małgorzata Przywecka. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, a dzieci biorą w nich udział pod opieką rodziców.

Program zajęć oparty jest na podstawie programowej przedszkola i został dostosowany do zmieniającego się rytmu pór roku i kalendarza Świąt. W ramach zajęć organizowane są różne imprezy tj. spotkanie z Mikołajem , Dzień Dziecka i Zajączek, a cały cykl kończy się zawsze uroczystością rozdania dyplomów i drobnych upominków oraz wspólną zabawą podczas konkursów. W Akademii Maluszków dzieci mają możliwość uczestniczyć we wspólnych zabawach, a także uczyć się samodzielności i otwartości. Zajęcia obejmują naukę wierszyków i tekstów piosenek. Prowadzone są zajęcia dydaktyczne, muzyczne, plastyczne i ruchowe.

Projekt Akademii Maluszków spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem ze strony rodziców. Dzieci uczęszczające na zajęcia w sposób łagodny przekroczyły próg przedszkola i znacznie szybciej się aklimatyzują w nowej rzeczywistości.

Pierwsze zajęcia z maluszkami w Akademii już za nami.

Piękna słoneczna pogoda zachęciła dzieci do spacerku po parku

i zbierania żołędzi, a potem wykonania pięknych prac.

Mimo ograniczonej ilości spotkań w czasie pandemii dzieci z Akademii Maluszka 2020/2021

również czekały na wakacje.

Życzymy naszym dwulatkom aby pełni radości i uśmiechu pewnym krokiem

przekroczyli we wrześniu progi nowego przedszkola.

W związku z zaostrzonymi zasadami reżimu sanitarnego związanego

z czerwoną strefą COVID-19  zajęcia z dziećmi w

Akademii Maluszka odwołujemy.

O dalszych decyzjach będziemy informować.

Spotkania Akademii Maluszka w Bibliotece na rok 2020/2021

odbywać się będą w poniedziałki  o godz. 15.30.

Najbliższe spotkanie już 21 (poniedziałek ) września 2020r.

Obowiązują zasady ostrożności reżimu sanitarnego.

10 maja wznowiliśmy zajęcia z dziećmi Akademii Maluszka,

zajęcia odbywały się na świeżym powietrzu. Jak widać dzieci

bardzo chętnie i z radością po długiej przerwie bawiły  się i uczestniczyły we wspólnych zabawach.