Saturday the 20th - wpinfo.com.pl - Hostgator Coupon
  • Wnętrze Biblioteki

  • Wiosna

  • Jesień

  • Zima

W sierpniu w Gminie Granowo gościła 20-osobowa delegacja z Ukrainy. 22 sierpnia zespół "Granowianie" miał okazje zaśpiewać wspólnie z przybyłymi gośćmi.

Dnia 20 sierpnia 2016 roku zespół Granowianie brał udział w dożynkach w Kubaczynie.

Ggranowianie zespół śpiewaczyZespół powstał w styczniu 1997 r. z inicjatywy Koła Gospodyń Wiejskich w Granowie. Członkowie zespołu biorą czynny udział w imprezach lokalnych oraz przeglądach zespołów śpiewaczych powiatu grodziskiego i województwa wielkopolskiego, a także na imprezach rodzinnych. Kierownikiem artystycznym jest Wojciech Pawlewski, a kierownikiem zespołu jest Barbara Pawlewska.