Początki istnienia Biblioteki Publicznej w Granowie sięgają już 1945 r. Założycielem biblioteki był ówczesny radziecki komendant wojenny porucznik Kalinoj, który utworzył punkt biblioteczny. Działał on jednak bardzo krótko, bo zaledwie pół roku, a zgromadzone w punkcie książki pochodziły głównie z darów. Oficjalnie biblioteka w Granowie zaczęła działać w 1948 r. i mieściła się w Szkole Podstawowej, a prowadził ją ówczesny kierownik szkoły Franciszek Maćkowiak. W 1950 r. utworzono już pięć punktów bibliotecznych, w Granowie, Bielawach, Kotowie, Kąkolewie i Strzępiniu. Biblioteka wielokrotnie zmieniała swoją lokalizację. Mieściła się w budynku Gromadzkiej Rady Narodowej, a następnie w lokalach prywatnych przy ul. Kolejowej w Granowie. Od 1971 r. biblioteka znajdowała się w dworku w granowskim parku, gdzie zajmowała lokal stanowiący powierzchnię 33,0 m2, koszty przeprowadzonego wówczas remontu lokalu zostały pokryte przez Gromadzką Radę Narodową. Ze względu na powiększający się księgozbiór biblioteka potrzebowała większej powierzchni użytkowej. W związku z czym w 1984 r. otrzymała kolejne nowe pomieszczenia umożliwiające sprawną działalność biblioteki. Dzięki temu też, trzy lata później, w kwietniu 1987 r. utworzono osobne oddziały przeznaczone dla dzieci i młodzieży oraz osobny oddział dla dorosłych. W latach 90. XX w. dobiegły końca prace związane z wyposażaniem biblioteki w salę klubową. Biblioteka zajmowała już wówczas powierzchnię 204,0 m2. W 2006 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Grodzisku Wielkopolskim wydał decyzję wykonania zabezpieczenia będącego w nieodpowiednim stanie technicznym budynku oraz opróżnienie części budynku na I piętrze i jego wyłączenie z użytkowania przez wykwaterowanie lokatorów. W 2009 r. zostało wydane pozwolenie na budowę – przebudowę i adaptację pomieszczeń pałacu na Gminny Ośrodek Kultury. I tak w 2009 r. przeprowadzono I etap prac, który polegał na wykonaniu konstrukcji i pokrycia dachu dworu. II etap przeprowadzono w 2012r. i obejmował on pomieszczenie dawnej czytelni, która obecnie stanowi sala koncertowa z witrażami. Czytelnia wraz z wypożyczalnią książek dla dorosłych została wówczas  przeniesiona do Sali imprezowej. Ponadto wykonano izolację pionową i poziomą ścian fundamentowych i piwnic. W 2012 r. zakupiono też meble do sali ślubów. Trzeci etap przetargu polegał na przebudowie i adaptacji pomieszczeń dworku na gminny ośrodek kultury. Prace remontowe związane z tym etapem trwały w okresie od 1 lipca do 15 października 2014 r. i na czas remontu zbiory biblioteki zostały przeniesione do sali przy ul. Szkolnej w Granowie. Ponadto w 2013 r. utwardzono kostką typu poz-bruk główną aleję w granowskim parku, wykonano oświetlenie i zamontowano ławki, co znacznie uatrakcyjniło miejsce oraz zwiększyło bezpieczeństwo i komfort osób przybywających do biblioteki. Od 10 listopada 2014 r. biblioteka posiada nowe pomieszczenia biblioteczne dla dorosłych, z kolei oddział dla dzieci i młodzieży znajduje się w jego dawnej sali. W sierpniu 2018 r. rozpoczął się ostatni etap remontu, w którym, zrobiono nową elewację, a na piętrze naszego budynku wyremontowano otwarty 19 czerwca 2019 r. Gminny Ośrodek Kultury. Prace obejmowały nie tylko sam budynek, ale również otaczający nas Park. Wykonana została brama wjazdowa oraz piękne ścieżki prowadzące do głównego wejścia i stawu.

Kierownicy Biblioteki Publicznej w Granowie w poszczególnych latach:

1948-1956: Franciszek Maćkowiak

1956-1959: Janina Pilc

1959-1961: Zbigniew Doliński

1961-1962: Zdzisław Doliński

1963-1964: Joanna Gatniejewska

1964-brak danych: Jan Wróblewski

1965-1967: Maria Wróblewska

1967-2014: Genowefa Chojnacka

2014- obecnie: Zofia Kłopocka 

sala_zaj_artystycznych_1_20190624_1730505844
zdjcia_paacu_2019_1_20190612_1093367551
zdjcia_paacu_2019_1_20190612_1252518123
zdjcia_paacu_2019_1_20190612_1970845402
zdjcia_paacu_20019_2_20190612_1486154853
zdjcia_paacu_20019_3_20190612_1674584171
zdjcia_paacu_20019_5_20190612_1276384485
zdjcia_paacu_20019_6_20190612_2052707427
zdjcia_paacu_20019_8_20190612_1283822680
zdjcia_paacu_20019_9_20190612_2045276437
zdjcia_paacu_20019_10_20190612_2016129239